06 460 16 301 contact@hildemellema.nl

Organisatie opstellingen

Wat is een organisatie opstelling?

Soms gebeuren er dingen in organisaties die lastig te verklaren zijn, iets wat maar blijft spelen in de bovenstroom en waar maar geen vat op te krijgen is. Ik noem hier bewust de bovenstroom, omdat dit iets is wat je ziet & hoort.  Echter speelt er in elke organisatie en in elk team ook een onderstroom. Dat is datgene wat je niet ziet & hoort. Vaak is het wel voelbaar, deze onderstroom.

Een organisatieopstelling is een werkwijze binnen het systemisch werken dat op een eenvoudige, maar zeer effectieve manier de (verstoorde) dynamiek binnen organisaties kan blootleggen. Er wordt op een systemische manier gekeken naar wat er zich in de onderstroom afspeelt, waardoor je inzicht krijgt in ongewenste of onverklaarbare verschijnselen binnen een systeem zoals je organisatie.

Hoe werkt het dan?

Als eerste mailt of belt er iemand van de organisatie met een vraag. We maken dan bij een wederzijdse overeenkomst een afspraak voor de organisatieopstelling en wanneer we dan bij elkaar komen brengt de vraagsteller in de groep de organisatievraag in. Als begeleider zal ik mogelijk de vraag wat meer verhelderen, mocht de vraag nog onduidelijk zijn. Vervolgens kiest de vraagsteller intuïtief een aantal representanten uit de groep, waarbij elke representant iets of iemand vertegenwoordigt, die verbonden is met de context van de organisatie-vraag. De representanten worden vervolgens fysiek in de ruimte geplaatst door de vraagsteller op basis van intuïtie. Ik begeleid dat proces onder andere door vragen te stellen en interventies toe te passen. Systemisch werken met een organisatieopstelling betekent het letterlijk neerzetten van een systeem met mensen die dan representanten worden genoemd. Net als bij een familieopstelling, worden er representanten (mensen) neergezet in de ruimte en op het moment dat de representanten op hun plek gaan staan en de plek innemen gebeurt er vaak al van alles en wordt zichtbaar en voelbaar welke dynamieken er in de onderstroom spelen, wat de kern is van wat er speelt en wordt toegewerkt naar een mogelijk werkbare oplossing.

 

Don’t tell someone te get over it.

Help them get through it.

Voorbeelden van vraagstukken kunnen gaan over:

 • Missie; visie; doelstelling
 • Teamontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Organisatiecultuur
 • Familiebedrijven
 • Ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Organisatie-trauma

Vragen kunnen zijn:

 • Hoe kan ik of kunnen we tot de beste missie, visie en doelstelling komen die het beste bij mijn/onze organisatie past?
 • Wat maakt dat het niet stroomt binnen ons team?
 • Wat maakt dat er zoveel verloop is binnen mijn bedrijf?
 • Hoe komt het dat één bepaald team structureel onder presteert?
 • Wat zijn voor mijn bedrijf de ideale toekomstige markten en/of doelgroepen?
 • Welke producten en/of diensten zijn geschikt om toe te voegen aan mijn bedrijf of welke juist niet?
 • Wat speelt er binnen ons familiebedrijf, wat invloed heeft op ons als familie en andersom en wat kunnen we hierin anders doen?
 • Wat is de weg naar optimale integratie van ‘oud’ en ‘nieuw’ bij een bedrijfsovername?
 • Heeft mijn bedrijf nog voldoende toegevoegde waarde in de huidige economie?
 • Waar komt de weerstand van het personeel vandaan?
 • Er komt om de zoveel jaar een reorganisatie waarin vaak veel misgaat en medewerkers vertrekken. Daarin voelen zowel de medewerkers die vertrekken, als de medewerkers die “achterblijven” veel pijn. Hoe komt het toch dat dit (organisatie-trauma) steeds terugkomt?