06 460 16 301 contact@hildemellema.nl

Organisatieopstellingen

Blijft er iets spelen in je organisatie of team waar je maar geen vat op krijgt?

Soms gebeuren er dingen in organisaties of teams die lastig te verklaren zijn, iets wat maar blijft spelen in de bovenstroom en waar maar geen vat op te krijgen is. Ik noem hier bewust de bovenstroom, omdat dit iets is wat je ziet & hoort.  Echter speelt er in elke organisatie en in elk team ook een onderstroom. Dat is datgene wat je niet ziet & hoort. Vaak is het wel voelbaar, deze onderstroom. Lees meer over systemisch werken & opstellingen: Systemisch werken – Hilde Mellema

Wat is een organisatieopstelling of een teamopstelling? 

Een organisatie- of teamopstelling is een werkwijze binnen het systemisch werken dat op een eenvoudige, maar zeer effectieve manier de (verstoorde) dynamiek binnen organisaties kan blootleggen. Er wordt op een systemische manier gekeken naar wat er zich in de onderstroom afspeelt, waardoor je inzicht krijgt in ongewenste of onverklaarbare verschijnselen binnen een systeem zoals je organisatie.

Voorbeeldvragen

Voorbeeldvragen zijn bijvoorbeeld: Hoe verhoud ik mij tot mijn/de organisatie waar ik werk? Welke stappen kan ik zetten om verder te komen binnen mijn organisatie?  Waar ligt het systemisch eigenaarschap? Wat is het verschil tussen de functie die ik uitoefen en mij als persoon? Wat is er nodig om te groeien? (product-marktopstelling) Hoe zit het met de (on) veiligheid binnen onze organisatie? Ik heb het gevoel dat ik nog vastzit aan mijn vorige functie in de organisatie waar ik eerder werkte, hoe kan ik daar los van komen? (systemische boedelscheiding) en meer van deze vragen.

Heb je een vraag?

Als eerste mail of bel je vanuit je organisatie of team met een vraag naar contact@hildemellema.nl We overleggen dan of dit gaat over een systemisch vraagstuk of niet en maken eventueel bij een wederzijdse overeenkomst praktische afspraken en een afspraak voor een organisatie- of teamopstelling. We overleggen dan ook over de praktische invulling, of we gaan werken met representanten of dat we in andere vormen gaan werken met het team zelf en dus zonder representanten. Vervolgens maken we een afspraak over waar, wanneer, met wie en een afspraak over de investering.

Hoe werken we met elkaar? 

Het hangt dus van de afspraken af die we maken hoe we met elkaar gaan werken. Wanner we een afspraak maken om te werken met representanten, dan brengt de vraagsteller in de groep de organisatievraag in. Mogelijk gaan we de vraag wat meer verhelderen, mocht de vraag nog onduidelijk zijn. Vervolgens kiest de vraagsteller intuïtief representanten uit de groep representanten, waarbij elke representant iets of iemand vertegenwoordigt, die verbonden is met de context van de organisatie-vraag. De representanten worden vervolgens fysiek in de ruimte geplaatst door de vraagsteller op basis van intuïtie of de representanten voelen zelf waar ze “moeten” staan.

Het proces

Ik begeleid dat proces onder andere door vragen te stellen en interventies toe te passen. Systemisch werken met een organisatieopstelling betekent het letterlijk neerzetten van een systeem met mensen die dan representanten worden genoemd. Net als bij een familieopstelling, worden er representanten (mensen) neergezet in de ruimte en op het moment dat de representanten op hun plek gaan staan en de plek innemen gebeurt er vaak al van alles en wordt zichtbaar en voelbaar welke dynamieken er in de onderstroom spelen, wat de kern is van wat er speelt en wordt toegewerkt naar een mogelijk werkbare oplossing.

Andere vormen van systemisch werken

Wanneer we besluiten om via andere vormen te werken, zoals een workshop voor het team, dan zullen we in ieder geval werken via opdrachten met plek, verbinding, ordening & balans.

 

Don’t tell someone te get over it.

Help them get through it.

Voorbeelden van vraagstukken kunnen gaan over:

 • Missie; visie; doelstelling
 • Teamontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Organisatiecultuur
 • Familiebedrijven
 • Ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Organisatie-trauma

Vragen kunnen zijn:

 • Hoe kan ik of kunnen we tot de beste missie, visie en doelstelling komen die het beste bij mijn/onze organisatie past?
 • Wat maakt dat het niet stroomt binnen ons team?
 • Wat maakt dat er zoveel verloop is binnen mijn bedrijf?
 • Hoe komt het dat één bepaald team structureel onder presteert?
 • Wat zijn voor mijn bedrijf de ideale toekomstige markten en/of doelgroepen?
 • Welke producten en/of diensten zijn geschikt om toe te voegen aan mijn bedrijf of welke juist niet?
 • Wat speelt er binnen ons familiebedrijf, wat invloed heeft op ons als familie en andersom en wat kunnen we hierin anders doen?
 • Wat is de weg naar optimale integratie van ‘oud’ en ‘nieuw’ bij een bedrijfsovername?
 • Heeft mijn bedrijf nog voldoende toegevoegde waarde in de huidige economie?
 • Waar komt de weerstand van het personeel vandaan?
 • Er komt om de zoveel jaar een reorganisatie waarin vaak veel misgaat en medewerkers vertrekken. Daarin voelen zowel de medewerkers die vertrekken, als de medewerkers die “achterblijven” veel pijn. Hoe komt het toch dat dit (organisatie-trauma) steeds terugkomt?