06 460 16 301 contact@hildemellema.nl

Opvoedopstellingen

Opvoedopstellingen voor elke ouder

Opvoeden kan een mooie en op sommige momenten ook pittige taak zijn. Soms gaat het opvoeden niet zo makkelijk en weet je het als ouder(s) even niet meer en dat gevoel kent iedere ouder die één of meer kinderen opvoedt.

Wanneer er sprake is van heftige emoties of extreem gedrag bij jezelf en/of bij je kind , dan kan het zijn dat er iets op een diepere systemische laag speelt.

Wat kan werken is onderzoeken wat jou als ouder belemmert op zo’n moment. Een opvoedopstelling laat zien waar de belemmering in zit op een diepere systemische laag en kan zorgen voor een blijvende oplossing.

 

Je kind

  • bemoeit zich met jullie relatie
  • claimt jou en/of je partner
  • wordt vaak driftig of erg boos
  • poept of plast nog regelmatig in de broek wat niet meer passend is bij de leeftijd
  • heeft het gevoel er niet bij te horen
  • weet de plek niet te vinden in het gezin

In al deze situaties kan een opvoedopstelling laten zien wat de werkelijke oorsprong van je vraag is. Ook in echtscheidingssituaties, in samengestelde gezinnen of bij adoptie.

Een opvoedopstelling maakt duidelijk of, en hoe, gebeurtenissen die in jullie familiegeschiedenis hebben plaatsgevonden nog steeds belastend zijn voor jou/jullie en of de kinderen. Dankzij de opvoedopstelling zul jij als ouder wél herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om iets aan jullie situatie te veranderen.

Herken je één of meer van onderstaande situaties?

Je

  • wordt geraakt door het gedrag van je kind, waardoor de emoties hoog oplopen
  • ziet hoe je kinderen onderling in een voortdurende en terugkerende strijd met elkaar, met jou en/of je partner leven
  • voelt dat iets je belemmert in de relatie met je kind, maar je kunt er de vinger niet opleggen
  • voelt je overvraagt als opvoeder, bent overbezorgd, voelt je verantwoordelijk of hebt om welke reden dan ook moeite om te genieten van het ouderschap

Don’t tell someone te get over it.

Help them get through it.

Eenvoudig, praktisch en effectief

Een opvoedopstelling werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt, samen met mij kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering, wat is je verlangen?

Vervolgens kies je voor elk gezinslid, inclusief jezelf een vloeranker. Deze vloerankers geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment -puur gevoelsmatig- ervaart.

Hierna wordt je uitgenodigd je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin en van daaruit gaat het stromen want je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje wat je hebt neergelegd en te voelen wat er gebeurt. Je zult ervaren wat de kracht is van deze ervaring en je zult inzicht krijgen in je vraag op een dieperliggende (emotionele) laag.

Vaak vallen de puzzelstukjes op z’n plaats en als vanzelf wordt van daaruit duidelijk wat helpend is om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben vaak effect op het gedrag van je kind waardoor het opvoeden veel ontspannener zal verlopen. Je kunt ervaren dat het je ineens helder wordt waarom je kind bijvoorbeeld steeds zo boos reageert, waarom het zo lastig is om grenzen aan te geven, waarom het gedrag van je kind je zo raakt enz.

Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en zal dus vanuit eigen perceptie reageren op de dynamiek in het gezin. Het kan daarom zijn dat ik met beide ouders tegelijk of met ouders afzonderlijk een afspraak maak.

 

Wat levert het op?

De voordelen van een opvoedopstelling zijn legio!

*Ik werk alleen met jou en/of je partner, je hoeft je kind niet met “therapie” te belasten, het kind kan gewoon kind zijn.

*Een opvoedopstelling maakt de onderliggende dynamiek in je gezins- en familiesysteem eenvoudig zichtbaar en vooral voelbaar. Hieruit vloeit als vanzelf ook een praktische en vaak definitieve oplossing voort.

*Jij, je partner en jullie kind(eren) komen letterlijk weer in een goede en gezonde verhouding met elkaar te staan. Jullie zullen je vanuit vrijheid en liefde verbonden voelen met elkaar.

*Een opvoedopstelling is ook preventief in te zetten, bijvoorbeeld in echtscheidingssituaties, waarbij je je kind(eren) zo weinig mogelijk wilt belasten.

Voor de methodiek van de individuele opvoedopstellingen heb ik de opleiding gevolgd bij Marianne Langemeijer.