06 460 16 301 contact@hildemellema.nl

Innerlijk kind opstellingen

Innerlijk kind opstellingen

Iedereen heeft innerlijke kinderen in zich. Er wordt mee bedoelt dat je bepaalde delen vanuit je kindertijd nog steeds met je meedraagt. Je innerlijke kind is een samenvoegsel van allerlei gevoelens uit het verleden, uit je kinderjaren, die destijds zijn ontstaan en meestal weggestopt zijn.

Wij als mensen worden (vaak) gedreven door onze denk- en gedragspatronen. Vaak gebeurt dit onbewust, de manier waarop je denkt, je gedraagt en de manier waarop je tegen dingen aankijkt. Vaak weet je niet waar het vandaan komt dat je het doet zoals je het doet.

Wanneer je in je leven met verdriet en tegenslagen om moet gaan, komen de patronen vanuit je kindertijd vaak weer tevoorschijn omdat ze je oude pijn triggeren en dat maakt dat je vaak vanuit oud zeer reageert. Vaak reageer je dan vanuit je primaire (eerste) emoties en heeft dat invloed op hoe je met anderen en jezelf omgaat. Dan reageer je vaak vanuit een kind-stuk. Je reageert dan niet meer objectief maar de situatie herinnert je onbewust aan een eerdere situatie van vroeger en vaak ga je er dan ook weer op die manier zoals je dat toen gedaan hebt op reageren. Je reageert dan vanuit oud zeer, iets wat vroeger pijnlijk was. Dit kunnen ervaringen zijn die al heel erg jong zijn ontstaan. Zelfs al vlak na de conceptie, in de baarmoeder en/of tijdens de bevalling en/of in de eerste jaren van je kindertijd.

Vanuit de theorie van Franz Ruppert (vroegkinderlijk trauma) en de theorie van Jan Velzen (het 3-dimensionaal systemisch werk) werk ik met de drie innerlijke kind-delen:

*het vrije of magische kind (je gezonde deel)

*het gekwetste kind (je gekwetste deel)

*het gemaskerde kind (je overlevingsdeel)

Ik werk dan met de vraag wat jou overtuigingen zijn die je nog met je meedraagt vanuit jou kindertijd. Tijdens een innerlijk kind opstelling ontstaat er een bewustwordingsproces over je eigen patronen en overlevingsstrategieën die mogelijk jou groeiproces in de weg staan. Als je je bewust wordt hiervan, voel je je vaak veel vrijer, ook om mogelijk andere keuzes te maken in je leven.

De innerlijk kind opstellingen kunnen zowel in een individuele sessie als in een groepssessie worden gedaan. Als je niet weet wat voor jou de beste optie is kunnen we daar telefonisch over overleggen.

Als je een innerlijk kind opstelling doet wordt duidelijk hoe deze drie delen ten opzichte van elkaar staan en vaak wordt duidelijk wat er nodig is om die delen meer in balans met elkaar te laten zijn.

Het doel van deze manier van opstellen is dat je jouw gezonde deel verder ontwikkelt en je eigen mogelijkheden groter worden om een leven te leiden waarin jij de regie hebt en waarin jij de verantwoordelijkheid kunt en durft te nemen over je eigen leven. Je zult merken dat je meer vanuit je volwassenheid gaat reageren in je dagelijks leven.

Heel vaak komen belemmerende overtuigingen voort uit pijnlijke ervaringen vanuit je kindertijd. Tijdens een innerlijk kind opstelling ga je zelf vanuit je volwassen positie contact maken met die ervaring(en). Vanuit je volwassen bewustzijn kun je (h)erkennen, doorwerken en loslaten. Het maakt je vrijer om open te staan voor nieuwe ervaringen in het leven en het helpt je vaak om beter beslissingen te kunnen nemen.

 

Voorbeelden van belemmerende overtuigingen:

 • Ik heb het gevoel dat ik niks goed kan doen
 • Ik heb het gevoel dat ik niet goed genoeg ben
 • Ik ben minderwaardig
 • Ik ben erg verlegen
 • Anderen laten mij altijd in de steek
 • Niemand kijkt naar mij om

  Voorbeelden van vragen voor een innerlijk kind opstelling:

  • Hoe komt het dat ik me zo vaak niet gezien en/of gehoord voel?
  • Hoe komt het dat ik me zo vaak afgewezen voel?
  • Waar komt mijn angst vandaan?
  • Hoe komt het dat ik zo snel en zo extreem boos wordt?
  • Wat maakt dat ik zo vaak een minachtend gevoel ervaar?
  • Kan mijn vaak zo verdrietige gevoel uit mijn kindertijd vandaan komen?