06 460 16 301 contact@hildemellema.nl

Traumaopstellingen

Wat is een trauma en hoe werkt een traumaopstelling?

Trauma betekent letterlijk een lichamelijke of psychische verwonding. Deze schokkende gebeurtenis is zo schokkend, dat er blijvende psychische en emotionele problemen kunnen ontstaan. Je ervaart een psychisch trauma, als je je in een situatie bevindt, waar je voor je leven moet vrezen. Je voelt (doods) angst, voelt je hulpeloos en onmachtig. Zo’n absolute mentale of fysieke overweldiging, is zó allesoverheersend dat je als je in deze situatie terecht komt, gaat vechten, vluchten of als beide niet mogelijk zijn, bevries je (je komt dan in een soort innerlijke verlamming terecht, een complete gevoelloosheid) Door deze verlamming gebeuren er verschillende dingen in je zenuwstelsel. Daarin rouleren je primaire instincten voor vechten of bevriezen nog steeds. Als deze sterke reflexen niet op een organische wijze kunnen worden afgevoerd uit jouw zenuwstelsel, dan blijf je mentaal en fysiek “bevroren”. Je psyche splitst zich af als overlevingsreactie op de traumatische gebeurtenis.

Traumatische ervaringen zijn bijvoorbeeld:

  • Het meemaken of zien/horen van een ongeluk
  • Het krijgen van een ernstige ziekte of het meemaken dat iemand die je zeer dierbaar is een ernstige ziekte krijgt en/of zal overlijden.
  • Pijnlijke en/of plotselinge verlieservaringen, zoals het plotseling verliezen van iemand die je zeer dierbaar is.
  • Het (plotseling) verliezen van je werk.
  • Het meemaken van een natuurramp
  • Vroegkinderlijk trauma (bijvoorbeeld het meemaken van lichamelijke en/of psychische nood bij je moeder tijdens de zwangerschap van jou, je geboorte zoals complicaties bij de bevalling en hoe je eerste levensjaren verlopen zijn, hoe was je hechting, de zorg voor jou als baby enz)
  • Het meemaken van oorlog
  • Het meemaken van emotioneel & fysiek geweld en/of seksueel misbruik

In dit proces worden je overweldigende ervaringen zoals hulpeloosheid, angst voor de dood, machteloosheid, wanhoop, enz. afgesplitst van je bewustzijn. Je psychische afsplitsing is een onbewust beschermend mechanisme voor je psyche om de gebeurtenis te kunnen overleven.

De gevoelens van je traumatische ervaring worden gefragmenteerd, dat wil zeggen dat je emoties in delen worden opgesplitst in een traumadeel, een overlevingsdeel en een overgebleven gezond deel.  Na je trauma leef je door met deze opgesplitste innerlijke delen die geen contact meer hebben met elkaar. Delen die afzonderlijk in je onbewuste worden opgeslagen, ontwikkelen een eigen leven en kunnen om beurten de leiding nemen in jou psyche.

trauma

In bovenstaande afbeelding kan je zien wat er gebeurt als je een traumatische ervaring meemaakt. Je geest splitst zichzelf in drieën: een gezond deel, een overlevingsdeel en een getraumatiseerd deel. Een onbewust proces wat dient als beschermingsmechanisme.

Op het moment dat je een trauma meemaakt en je die als levensbedreigend ervaart, verdwijnt je realiteitszin. Dit deel moet je afsplitsen omdat je zenuwstelsel het anders niet aankan. Op dat moment schiet je in je overlevingsstand. Dan heb je dus drie mogelijkheden. Afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt kan je vechten, vluchten of bevriezen.

Bij vechten & vluchten hoef je geen trauma te ontwikkelen. Bij een vechtreactie is de kans groot dat je het gevecht wint, wat een gezonde handeling is, waardoor je daarna geen traumaklachten hoeft te ervaren. Dit geldt ook voor vluchten; als het je gelukt is om te vluchten, hoef je geen trauma te ontwikkelen. Het wordt anders als je gaat bevriezen wanneer je bijvoorbeeld als kind door een ouder fysiek, emotioneel of seksueel wordt mishandeld of misbruikt. Je gaat dan dissociëren, je bevriest als het ware. Op dat moment blokkeer je je gezonde gevoelens van dat moment en je emoties gaan stollen. Dat voel en ervaar je dan ook zo.

Wanneer je een traumatische ervaring meemaakt, wordt automatisch je gezonde deel en je getraumatiseerde deel afgesplitst. Wat er over blijft is je overlevingsdeel. Je gaat dan vervolgens handelen op de automatische piloot omdat het zo ondraaglijk veel pijn doet, het voelt alsof het niet uit te houden is. Je gaat dan leven vanuit je overlevingsstand. Overlevingsgedrag oftewel overlevingsstrategieën zijn gericht op overleven. Emoties stollen en je werkelijke realiteit wordt geblokkeerd. Er ontstaat een leegte in je psyche en in je ziel. Vanuit je overlevingsgedrag maak je een nieuwe constructie van de werkelijkheid. Dat er een wezenlijk deel van jezelf is afgesplitst is niet iets wat je zelf stuurt of regelt, het is een onbewust proces. Je weet dan meestal ook niet dat je na het trauma een deel van jezelf mist. Een deel waar veel levensenergie en levenskracht in zit. Daarom voel je je vaak extreem moe wanneer je een trauma hebt meegemaakt.

Een traumaopstelling

Werken met traumaopstellingen is ontwikkeld door Franz Ruppert en ook Vivian Broughton is een belangrijke leermeester hierin. Wanneer je een traumaopstelling wilt, gaan we eerst samen bepalen hoe, wat en wanneer je dat wilt en of je daar nu aan toe bent of dat dit beter later kan of beter niet. Wanneer je je aanmeld, zullen we eerst contact hebben met elkaar zodat we elkaar wat leren kennen want je veilig voelen en vertrouwen is over het algemeen een extra belangrijke voorwaarde voor het werken met een traumaopstelling. Een traumaopstelling kan in een individuele afspraak en ook tijdens een groepsbijeenkomst waarin ik werk met opstellingen. Dit bepalen we samen. Tijdens de sessie stellen we dan de drie delen op; je getraumatiseerde deel, je overlevende deel en je gezonde deel. We werken toe naar wat voor jou helend is. Daarin kun je rekenen op een deskundige begeleiding van mij, aangezien ik veel verschillende opleidingen en jarenlange ervaring heb met het opstellingenwerk. Daarnaast blijf ik mezelf ontwikkelen en weet ik hoe ik moet handelen op dit kwetsbare gebied.

Ik ont-moet je graag.